لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۶٫۲۴۴ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۴۴۵

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  یک ارجاع کهن به کتاب القند

  اسماعیل بن حسین  ازورقانی در کتاب الفخری فی النسب، ص 103، از فردی علوی به نام ابوالقاسم سمرقندی مؤلف کتاب النافع در فقه ابوحنیفه سخن گفته و اشاره کرده که او تألیفات دیگری نیز داشته است. در ادامه نسب این فرد را به نقل از کتاب الفند چنین آورده است:

  و نسبه علی ما وجدته فی کتاب القند: محمد أبوالقاسم ابن یوسف بن أبی محمد قال ابن علی بن محمد بن لعی بن القاسم الثانی علی ما أظن فان صاحب القند قد خلط و شوش و خبط نسبه و کذلک صاحب المذیل، الا أن صاحب المذیل أورد ما لاوجه لتصحیحه البتة، فانه نسبه الی اسماعیل بن ابراهیم قتیل باخمری، و لم یکن له قط اسماعیل/103/ و کنت قبل أن رأیت نسبه فی القند لا أعتقد فی نسبه، ثم لما رأیت ذلک الکتاب توقفت فیه، فان علی بن محمد بن علی بن القاسم الثانی ذکر أبوالغنائم ... انه بسمرقند یعرف بعظیم و قد صحف هذا اللقب بعض أهل النسب بتصحیفات کثیرة و لا أدری الساعة أیها الصواب.

  و انما بفی هذا الاشکال لان صاحب القند ذکر أن یوسف هذا مدنی سکن سمرقند و فی کتاب أبی الغنائم ان علی بن محمد الذی یصیر جدا لیوسف علی ما زعم نزل سمرقند.

  و أنا من وراء البحث عن ذلک، فاذا تحقق عندی أثبته فی حظیرة القدس انشاء الله علی ما یتحقق.

   

  چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۵:۵۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت