لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۶٫۲۴۳ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۵۰۲

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  یک اطلاع مهم درباره نوادگان میر سید حسین کرکی (متوفی 1001)

  در میان شخصیت های عاملی مهاجر به ایران، میر سید حسین بن حسن کرکی عاملی، که مادرش یکی از دختران محقق کرکی (متوفی 940) بوده، به دلیل جایگاه سیاسی که خود و فرزندانش ایفا کرده اند، چهره ای ممتاز است. در حقیقت افراد این خاندان نسل در نسل مناصبی را در عهد صفویه برعهده داشته اند. به تازگی کتاب محافل المؤمنین نوشته یکی از نوادگان میر حسین کرکی منتشر شده است. اطلاع مهمی دیگری درباره فعالیت های اجتماعی این خاندان را مرحوم دانش پژوه در ضمن فهرست نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه نقل کرده است. ایشان به نقل از تاریخ قم نوشته میرزا علی اکبر فیض از طومار خانوادگی میرزا سید حسین متولی باشی عبارت زیر را نقل کرده است:

  در تاریخ قم تألیف میرزا علی اکبر فیض متولی مزار فتح علی شاه ....از طومار متولی آستانه حاجی میرزا سید حسین متولی باشی نسب او چنین نقل شده است که او پسر میرزا محمد رضا پسر میرزا اسد الله پسر میرزا سید محمد پسر میرزا سید محمد مهدی پسر محمد رحیم پسر محمد خلیل پسر مهدی پسر حسن پسر محمد امین پسر مهدی پسر ابوطالب پسر معصوم پسر مهدی پسر حبیب پسر سید حسین خاتم المجتهدین عبدالعال کرکی است. مرحوم دانش پژوه اطلاعات بیشتری درباره تاریخ حیات این افراد ارایه کرده است که نشان تداوم حفظ سمت تولیت آستانه مقدسه قم در دوره صفویه، افشاریه و قاجار توسط افراد این خاندان است. برای اطلاع بیشتر بنگرید به: فهرست نسخ خطی کتابخانه آستانه مقدسه قم، به کوشش محمد تقی دانش پژوه (نشریه آستانه مقدسه قم، بی تا)، ص 80-82. دانش پژوه در این مقدمه مفصل خود متن برخی فرمانهای انتصاب افراد به مقام تولیت آستانه قم را نقل کرده است.

  چهارشنبه ۳ مهر ۱۳۸۷ ساعت ۱۵:۵۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت