لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۸٫۷۱۵ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۷۲۸

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  تداول یافتن آثار مکتوب به صورت لوح های فشرده و برنامه های مختلف رایانه ای البته اتفاقی فرخنده است اما مثل هر پدیدۀ دیگر مشکلات خاص خود را دارد؛ بگذریم از اینکه هنوز لذت خواندن کتاب به تعبیر برخی دوستان لم دادن و کتاب در دست گرفتن است اما نمی توان منکر سودمندی لوح ها و برنامه هایی رایانه ای شد که گاه زحمت چند ماه جستجو را در چند دقیقه به دوش می کشند. از میان مشکلاتی که در بهره گیری از چنین ابزاری فراروی محققان است، تصحیف اسامی است که در لوح های فشرده به دلیل اینکه اساسا امکان اصلاح چنین اشکالاتی وجود ندارد، راه یافته است. مشکل اخیر به دلیل آنکه در هنگام جستجو فرد علی القاعده تعبیر صحیح را مد نظر دارد نه صورت های محتمل تصحیف شده را باعث می شود که کار جستجو دشوار گردد. در کتاب عیون التواریخ تألیف محمد بن شاکر کتبی (متوفی ۷۶۴)، جلد دوازدهم که با تحقیق فیصل سامر و نبیلة عبدالمنعم داود (بغداد: دار الحریة، ۱۳۹۷/۱۹۷۷) منتشر شده، در صفحۀ ۱۵ و در ذیل متوفیان سال ۵۰۶، چنین شخصی معرفی شده است:
  و فیها توفی عبیدالله احمد بن الحسین الیزدشیری الادیب من أهل یزدشیر کرمان، کان عارفا بالادب و اللغة و من تصانیفه عقود المرجان فی شواهد الکشف و البیان للثعالبی، کتاب مسلک العباب فی شرح الشهاب، کتاب شعلة القابس و درة الغائض فی فنون العلم، کتاب رسائله، مجلدان، دیوان شعره، مختصر فی النحو و التصریف.
  شرح حال اخیر خود از جنبه های با اهمیت است مثلا کتاب عقود المرجان وی دربارۀ تفسیر الکشف و البیان ثعالبی نشانگر اهمیت تفسیر اخیر در میان عالمان مناطق شرقی جهان اسلام است. اما یزدشیری که اشاره به محل تولد یا سکونت او یزدشیر دارد در کجای کرمان قرار دارد. البته برای دست کم حقیر که تعلق خاطری دست کم جسمی به کرمان دارد، بسیار واضح است که یزدشیر باید بردسیر باشد که ابن شاکر به خوبی آن را می شناخته اما نام اخیر برای مصححان کتاب ناآشنا بوده و آن را به صورت یزدشیر تصحیح کرده اند. اشکالاتی از این دست قطعا در کتابهایی که سراسر از اسامی مختلف مناطق گوناگون جهان اسلام است، طبیعی است اما این اشکالات در هنگام جستجو در برنامه های رایانه ای را چگونه باید حل کرد؟
  چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۳ ساعت ۹:۴۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت