لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۲۰۳٫۳۶۴ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۴۸۳

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  Islam and Christian-Muslim Relations:  Volume 19 Issue 2
  (http://www.informaworld.com/openurl?genre=issue&issn=0959-6410&volume=1
  9&issue=2&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,email) is now
  available online at informaworld (http://www.informaworld.com).

  This new issue contains the following articles:

  Richelieu in Arabic: The Catholic Printed Message to the Orient in the
  Seventeenth Century p. 151
  Authors: Yaron Ayalon
  DOI: 10.1080/09596410801923535
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=151&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  How Could So Many Christians Be Wrong? The Role of Tawatur  (Recurrent
  Transmission of Reports) in Understanding Muslim Views of the
  Crucifixion p. 167
  Authors: Martin Whittingham
  DOI: 10.1080/09596410801923659
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=167&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  Muslim Readings of John's Gospel in the c Abbasid Period p. 179
  Authors: Mark Beaumont
  DOI: 10.1080/09596410801923691
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=179&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  The Crusades in Arab School Textbooks p. 199
  Authors: Matthias Determann
  DOI: 10.1080/09596410801923949
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=199&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  Taming the Imams: European Governments and Islamic Preachers since 9/11
  p. 215
  Authors: Yvonne Yazbeck Haddad; Michael J. Balz
  DOI: 10.1080/09596410801923980
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=215&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  After Heroism: Religion versus Consumerism. Preliminaries for an
  Investigation of Protestantism and Islam under Consumer Culture p. 237
  Authors: Matthias Zick Varul
  DOI: 10.1080/09596410801924046
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=237&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  Book Reviews p. 257
  DOI: 10.1080/09596410801923402
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=257&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  Books Received p. 267
  DOI: 10.1080/09596410801924053
  Link:
  http://www.informaworld.com/openurl?genre=article&issn=0959-6410&volume=
  19&issue=2&spage=267&uno_jumptype=alert&uno_alerttype=new_issue_alert,em
  ail

  دوشنبه ۹ ارديبهشت ۱۳۸۷ ساعت ۹:۵۷
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت