لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۶٫۲۴۳ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۹۵۰

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  حلقه کاتبان و امکان بهره گیری از آن در بیان مطالب و نظرات کاری است بسیار ارزنده نه از این جهت که این کمینه هم سهمی اندک در آن دارد، بلکه ضرورت دنیای مدرن بهره گیری از این ابزار را جدی کرده است و اکنون در روزگار - و البته فعلا وضع کنونی ا قتصادی - که چاپ کتاب دیگر خاطره است باید بیشتر به فکر بهره گرفتن از این فضا برای بیان مطالب بود. در هنگام تورق فهرست کتابخانه ملی تبریز (ج ۲، ص ۷۱۰-۷۱۱)به مطلبی برخورد کردم که ذکرش را در این صفحه خالی از لطف ندیدیم. نسخه ای از رجال نجاشی یا صحیح تر فهرست اسماء مصنفی الشیعه المشتر برجال النجاشی در کتابخانه مذکور هست که نعمت الله بن حمزه عمیدی حسینی در تاریخ ۹۸۱ کتابت کرده است. در توصیف نسخه آمده که یادداشت جالبی به شرح «الجزء الاول من کتاب فهرست اسماء المصنفی الشیعه ما ادرکنا من مصنفاتهم و ذکر طرف من کتابهم و القابهم و منازلهم و انسابهم و ما قیل فی کل رجل منهم من مدح او ذم مما جمعه الشیخ الجلیل ابوالحسین احمد بن احمد بن العباس النجاشی الاسدی - اطال الله بقاه و ادام نعمائه - پشت برگ اول کتاب مسطور است. در هر حال این مطلب نشانگر آن است که نسخه اساس یا واسطه از روی نسخه ای کتابت شده که در زمان خود نجاشی استنساخ شده است. کما اینکه دو فقره یادداشت یکی به مورخ ۵۵۱ و دیگری یادداشت مفصلی دایر بمقابله کتاب با نسخه اصلی و دستخط مؤلف که در نجف و جزو کتب آستان مقدس حضرت امیر المؤمنین علی علیه السلام بوده پست برگ اول و آخر نسخه آمده است. برای بنده دسترسی به این نسخه میسر نیست تا درباره ارزش آن نظری بدهم اگر اهل فضلی دسترسی به این نسخه دارند شایسته است تا درباره آن مطلبی منتشر کنند. درباره کاتب اکنون کتاب احیاء الداثر را پیش رو ندارم اما علی القاعده باید نام و ذکری از فرد مذکور در آن کتاب باشد.
  چهارشنبه ۲۰ دي ۱۳۹۱ ساعت ۱۵:۳۶
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت