لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۲۰۳٫۳۶۴ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۶۵۲

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  کتابی کهن از ابن شهر آشوب

  در هنگام تورق فهرست مختارات من المخطوطات العربیه النادره فی مکتبات الترکیا که رمضان ششن (استانبول 1997) منتشر کرده است به نسخه ای برخوردم که با عنوان کتاب فی اصطلاحات الفنون ذکر شده و گفته شده که نسخه ای از آن در کتابخانه حسین چلپی به شماره 1148 که از آغاز افتادگی  دارد، موجود است و مؤلف آن را ابوجعفر محمد بن علی مشهور به ابن شهرآشوب (متوفی 588) ذکر کرده است. ابن شهرآشوب در پایان نسخه متذکر شده که در تاریخ رجب سال 570 از تألیف کتاب فراغت یافته است. نسخه در 216 برگ است و خوشبختانه تصویری از آن نیز در کتابخانه مرکز احیاء آقای اشکوری در شهر قم موجود است و نام اصلی کتاب اعلام الطرق و الحقائق است که استاد ارجمند آقای حسن انصاری مقاله خوبی در معرفی آن نگاشته اند.

   

  کتابی از ابومسلم اصفهانی؟

  در همان فهرست کتابی با عنوان شرح کتاب فی الکلام از ابومسلم محمد بن علی اصفهانی معتزلی یاد شده که در 224 برگ است و در سال 881 کتابت شده است. بررسی نسخه شاید بتواند ارتباط دقیق آن را با مؤلف که در فهرست نیز به صورت مشکوک از آن یاد شده مشخص کند.

  چهارشنبه ۲۶ دي ۱۳۸۶ ساعت ۹:۲۹
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت