لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۹٫۷۰۵ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۱۲۱ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۱٫۳۶۲

  پر بازدیدترین یادداشت ها :

  کتاب الدعامه ابوطالب هارونی و شرحی کهن بر آن از عالمی ایرانی

  کتاب الدعامه فی تثبیت الامامه اثری است از عالم نامور ایرانی ابوطالب یحیی بن حسین هاورنی که متن آن را ناجی حسن با عنوان الزیدیه و نصره مذاهب الزیدیه سالها قبل منتشر کرده است. این کتاب شرحی نیز دارد که عالمی طبرستانی به نام ابوالحسین حسین بن محمد مشهور به سیاه سریجان ( یا به قرائت استاد سید محمد رضا جلالی شاه سربیجان) بر آن نگاشته است و من گزارشی از آن در مقاله ای با عنوان روابط زیدیه و امامیه با تکیه بر کتاب المحیط باصول الامامة در جشن نامه دکتر محسن جهانگیری (تهران 1386) آورده ام. نکته ای که در اینجا قصد تذکر آن را دارم، اشاره به نسخه ای از این کتاب است که در کتابخانه جامع کبیر صنعاء موجود است و فهرستنگاران محترم آن، کتاب را با عنوان درست المحیط باصول الامامه علی مذهب الزیدیه معرفی کرده اند اما مؤلف آن را حسن بن احمد ابن متویه معرفی کرده اند که نادرست است. آغاز کتاب با آغاز نسخه ای از همان کتاب که در اختیار من هست، یکی است.

  برای توصیف کامل نسخه بنگرید به: احمد عبدالرزاق الرقیحیف عبدالله محمد الحبشی و علی وهاب اللآنسی، فهرست مخطوطات مکتبه الجامع الکبیر صنعاء (صنعاء 1984)، ج 2، ص 737.

  يكشنبه ۱۸ آذر ۱۳۸۶ ساعت ۱۱:۰۲
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت