لینک های روزانه
  آمار بازدید
  بازدیدکنندگان تا کنون : ۱۹۶٫۲۴۳ نفر
  بازدیدکنندگان امروز : ۰ نفر
  تعداد یادداشت ها : ۱۱۵
  بازدید از این یادداشت : ۲٫۰۵۱

  پر بازدیدترین یادداشت ها :
  نسخه ای نفیس از کتاب تمهید القواعد شهید ثانی
  در میان آثاری که عالمان شیعه در دانش قواعد اصول نگاری به رشته تحریر درآورده اند، کتاب تمهید القواعد الاصولیة و العربیة لتفریع الفوائد الشرعیة است که چاپ منقحی از آن بر اساس نسخه کتابخانه آستان قدس رضوی شماره ۷۳۳۴ که در ۹۶۸ کتابت شده است هر چند در معرفی این نسخه گفته شده که کاتب نسخه سید محمد بن علی بن محمد موسوی صاحب مدارک، نوه دختری شهید ثانی است که البته این مطلب نادرست است یا آنکه صاحب مدارک نسخه خود را بر اساس نسخه ای که در ۹۶۸ کتابت شده، استنساخ کرده باشد. نسخه دیگر در همان کتابخانه به شماره ۱۳۸۵۶ است که در ۹۸۷ توسط حسین بن عیسی حوری کتابت شده است.
  در کتابخانه دانشکده الهیات دانشگاه مشهد به شماره ۱۰۸۲ نسخه ای از کتاب تمهید القواعد است که محمد تقی بن شمس الدین محمد در روز سه شنبه ۲۲ شعبان ۱۰۶۴ کتابت شده است. نکته جالب درباره این نسخه آن است که محمد امین بن محمد علی استرآبادی نگارنده کتاب الفوائد المدنیه آن را با نسخه ای که نزد شهید ثانی خوانده شده و دارای انهاءی از او بوده، مقابله کرده است. استرابادی در صفحه اول نسخه تاریخ ۱۰۹۸ را ذکر کرده است. برای تصحیح مجدد کتاب تمهید القواعد استفاده از این نسخه خالی از فایده نخواهد بود.
  شنبه ۱۲ ارديبهشت ۱۳۸۸ ساعت ۱۴:۰۸
  نظرات  نمایش ایمیل به مخاطبین

  نمایش نظر در سایت